Nový Projekt 1 - DEMO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

VN

- montáž a rekonštrukcie trafostaníc
- vonkajšie a vnútorné káblové rozvody
- vzdušné vedenia
- rekonštrukcie a opravy
NN
 
- elektrické inštalácie do občianskych objektov
- elektrické inštalácie v priemyselných objektoch
- elektrické inštalácie v podzemí bez obmedzenia napätia
- bleskozvody
- projekčné práce
- výroba rozvádzačov
- odborné prehliadky a skúšky
SLABOPRÚD
 
štruktúrovaná kabeláž
- audio a video vrátniky
- EZS
- EPS
KONTAKT

NEKO, spol. s r.o.
Dúbravská 9, P.O.Box 105
840 05  Bratislava 45
Tel.: 02 - 5477 7407
e-mail: neko@neko.sk
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky